kancelar zam benefityZaměstnanecké benefity jsou oblíbenou formou motivace pracovníků větších i menších firem. Zaměstnance udržují loajální a povzbuzují k lepším pracovním výkonům. Pro zaměstnavatele jsou daňovou výhodou. Daňový balíček schválený v červnu loňského roku představil dva zcela nové benefity pro zaměstnance. Využít je zaměstnavatelé mohou od 1. ledna 2018. Svým pracovníkům mohou nabídnout poukázky na knihy nebo na nákup zdravotnických prostředků.

V případě těchto dvou nově schválených zaměstnaneckých benefitů musí jít o nepeněžní plnění. „Zaměstnavatel musí takový příspěvek uhradit přímo poskytovateli služby nebo prostřednictvím poukazů. Takový benefit sice není možné zahrnout mezi daňově uznatelné náklady, pro zaměstnavatele přesto zůstává výhodou. Nezahrnuje se totiž do vyměřovacího základu zaměstnance a není třeba z něj odvádět sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně. 

Možnost pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis jako benefit od zaměstnavatele navíc platí i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Tento benefit se týká například dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi. „Příspěvek či poukaz na tištěné knihy je možné využít i na nákup například obrázkové knihy pro děti. Reklama v knize však nesmí přesahovat více než 50 % potištěné plochy,“ upřesnila Blanka Štarmanová.
Mezi nejoblíbenější benefity, přestože daňově uznatelnými náklady nejsou, již tradičně patří nejrůznější kulturní a sportovní poukázky nebo třeba poukazy na nákup dovolené do 20 000 korun za rok. „I tento benefit mohou využít rodinní příslušníci zaměstnanců,“ doplnila Blanka Štarmanová.
Některé zaměstnanecké benefity je možné zahrnout mezi daňově uznatelné náklady. Patří sem například nákup mobilního telefonu či notebooku určeného pro služební účely nebo cestovní náhrady. Mezi daňově uznatelné náklady je možné zahrnout i stravenky, ale pouze do výše 55 % z ceny jednoho jídla za směnu. „Tyto benefity může zaměstnavatel v některých případech hradit paušální částkou, a to až do jím stanovené výše. Ta musí být zaměstnavatelem stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Jde o příspěvky na údržbu pracovních oděvů, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, nákup ochranných pomůcek nebo právě o cestovní náhrady,“ uvedla Blanka Štarmanová. 

Přehled daňově uznatelných zaměstnaneckých benefitů platných k 1. 1. 2018

 • Mobilní telefon, notebook a podobná zařízení, nutná pro výkon práce, určená
  pro služební účely
 • Pracovní oděvy a obuv
 • Údržba pracovních oděvů
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
 • Náhrady za opotřebení vlastního nářadí
 • Stravenky (závodní stravování) do výše 55 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. tři hodiny
 • Pitná voda na pracovišti
 • Cestovní náhrady, včetně kapesného při zahraničních cestách, do limitů a po krácení dle zákoníku práce
 • Vzdělávání, kurzy, školení, školné související s činností zaměstnavatele (zvyšování i prohlubování kvalifikace)
 • Příspěvek na cestovné MHD dle vnitřní směrnice
 • Přechodné ubytování zaměstnanců do 3500 Kč měsíčně, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště
 • Závodní preventivní péče
 • Pojistné na penzijní a životní pojištění do 50 000 Kč za rok dohromady pro penzijní (důchodové) připojištění a životní pojištění při splnění podmínek (zvýšení z 30 000 Kč
  na 50 000 Kč od roku 2017)

(tz)

Foto: pixabay.com