Na stránkách Madam Business píšeme o aktivních ženách, které jsou úspěšné ve svém oboru. Jako podnikatelky, jako manažerky, ale i jako matky a manželky. Kromě toho je spojuje i národní identita. V této zemi se narodily a významným způsobem přispívají k jejímu rozkvětu. Proto jsme se jich přímo zeptali, jaký vztah k České republice chovají. Položili jsme jim tři otázky:

Má smysl dnes mluvit o vlastenectví? Ovlivňuje vaše postoje a chování?
Co si pod ním vlastně představujete?

 Jana Kremlova copy copy

Ing. Jana Kremlová
generální ředitelka
společnosti ALIKA, a.s.

Pro mě je vlastenectví hrdost na zemi, ve které jsem se narodila, a která mi dala vzdělání a spoustu možností. Ráda o České republice mluvím v zahraničí, kupuji si české potraviny, čtu české knížky, chodím na české filmy. Také platím v Čechách všechny daně. Protože hodně cestuji, vím, že se u nás máme dobře. Jen se mi nelíbí, pokud si někdo plete vlastenectví s uzavřením Čechů v české zemi s hranicemi, bez cizinců a bez společné Evropy. Můžeme být sebevědomý národ s vlastní historií i vlastní budoucností uprostřed Evropy.

 

 

OndraükovaüIng. Vladimíra Ondráková
předsedkyně představenstva
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Velmi si zakládáme na tom, že je Hasičská vzájemná pojišťovna jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě, i na tom, že jsme také subjektem s ryze českým kapitálem. Jsme úzce spjati se sbory dobrovolných hasičů a lpíme na tradicích, jako jsou právě vztah k vlasti, sdílení hodnot českých firem, orientace na vztahy mezi lidmi, pojišťovnou a našimi klienty. To je umocněno ještě naším zaměřením – hodně cílíme na obyvatele venkova a menších obcí, střední a malé podnikatele a živnostníky, a v této komunitě jde o vztahy především. Bez dobrých vztahů k sousedovi by žádný z podnikatelů v menší obci neuspěl. Mezi těmito atributy je mnohé z toho, co se dá definovat nebo přiřadit k pojmu vlastenectví: vztah k vlastnímu životu, nejbližším, k půdě, historii, českým podnikům.
Vlastenectví v mém osobním pojetí znamená, že člověku není jedno, kde žije, co se kolem něj děje, a že je také hrdý na svoji zem, že si váží, kde žije, dokáže být pyšný na české podniky, české výrobky a jméno České republiky ve světě. Myslím si, že vlastenectví, ať už se mu říká jakkoli, bychom měli záměrně pěstovat a podporovat. Mladší generaci je potřeba učit zdravému sebevědomí a hrdosti na to, co jejich předkové i současníci dokázali a dokazují. Toho dobrého je mnohonásobně více, než popisují kauzy a bulvár.
Ve filozofii HVP je vlastenectví silně zakotveno, držíme ducha českého pojišťovnictví, jsme patrioti. Vlastenectví má totiž jednu úžasnou schopnost: dává lidem sílu něco dokázat. Povzbuzuje navzájem. A to je nesmírně důležité.

JiruPhDr. Marie Jírů
majitelka společnosti
Centrum andragogiky, s.r.o.

Z mého pohledu jednoznačně ano, má. Vlastenectví není přece jenom víra, ale i bohatá historie našeho národa, naší země. I přesto, že se našim lidem leccos nelíbí, stále v této zemi žijeme, pracujeme a vytváříme hodnoty, proto je v našem nejlepším zájmu chovat se tak, aby se budoucí generace neměly za co stydět a byly hrdé na svou vlast. Důležité ovšem také je poučit se z historie a neopakovat stejné chyby, na to se ale bohužel dost často zapomíná. Samozřejmě jsou věci, které se i mně z hlediska osobního i podnikatelského také příliš nezamlouvají, ale nejsem tady od toho, abych si jen stěžovala, dělám věci tak, abych mohla inspirovat i ostatní okolo sebe. Každý člověk v naší zemi může dokázat velké věci.
Záleží na tom, z jakého úhlu se na „ovlivňování“ díváte. Můj je pohled podnikatelky, která vybudovala vlastní rodinnou vzdělávací firmu v českém prostředí. Ve svém podnikání podporuji české projekty, firmy a asociace, protože cítím zodpovědnost za vývoj odvětví vzdělávání v České republice. Snažím se prosazovat zájmy naše i dalších firem, a to nejen lokálně, nýbrž celorepublikově. Z mého pohledu jako občana si v obchodě také raději koupím české jablíčko než to ze zahraničí. Asi nejlépe to popsal spisovatel Richard Aldington: „Vlastenectví je živý smysl pro kolektivní odpovědnost.“ A to je přesně ono. Hovoříme o budoucí generaci, zanecháváme jim odkaz jedinečnosti, dělejme vše proto, aby takový skutečně byl. Naše země, byť si to neuvědomujeme, má obrovskou sílu a potenciál ve všech oborech. A to je pro mě osobně jeden z hnacích motorů. My Češi si totiž vždy poradíme.

TrskováHalina Trsková
místopředsedkyně představenstva
Pojišťovny VZP, a.s.

Domnívám se, že o vlastenectví má smysl mluvit v každé době. Někdy mám z nás Čechů pocit, že jsme takovými příležitostnými vlastenci, a to zejména při oslavování „češství“ při mistrovství světa v ledním hokeji, ale jinak se sami za sebe a svůj národ stydíme. Podle mě je to škoda, protože my opravdu máme být na co pyšní. Máme krásnou zemi s bohatou historií, nespočet kulturních památek, nádhernou a rozmanitou přírodu, udržujeme tradice, máme mezi sebou spoustu úžasných osobností, které jsou uznávané po celém světě. Samozřejmě je potřeba netěžit pouze z historie, ale soustředit se na to, co bude a podporovat prosperitu České republiky, aby nedocházelo k odlivu mozků ani kapitálu do zahraničí.
Sama sebe považuji za patriota a snažím se usilovat o blaho naší země všemi možnými prostředky. Například tím, že jsem součástí vedení ryze české komerční pojišťovny (Pojišťovny VZP, a. s.). Chováme se odpovědně, zaměstnáváme české lidi, odvádíme zde daně, neodvádíme zisk zahraniční matce, podporujeme ekonomiku české země, nakupujeme od českých dodavatelů, podporujeme nejrůznější české dobročinné projekty, sponzorujeme mnoho českých sportovců, sportovních klubů či závodů, a to všechno se počítá. Připodobnila bych patriotizmus k výchově dítěte, vše, co do něj vložíte, se vám dřív nebo později vrátí.
Co si pod vlastenectvím představuji? Oddanost, úctu a podporu země, v níž se člověk narodil, vyrostl, žije v ní a je jeho domovem. Je to vděčnost za způsob života, historii a kulturu. Pod vlastenectvím si představuji také chování, kdy se snažíme o uchování kulturních hodnot našeho národa. Nic z toho pro mě ale rozhodně neznamená nacionální nevraživost. Naopak, k ostatním národům bychom se měli chovat tolerantně a ctít jejich jinakost.

Děvěrová copy copyJUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka Magistrátu
hlavního města Prahy

Vlastenectví chápu jako vědomí, že jsem součástí českého národa a měla bych přispívat k hájení a prosazování jeho zájmů, jakož i šíření dobrého jména českého národa. Domnívám se, že i v dnešní době je zapotřebí o vlastenectví nejen hovořit, ale zejména je posilovat, protože v současném globalizovaném světě je těžké uplatnit zájmy menších národů, mezi které patříme. Vlastenectví v mnoha směrech ovlivňuje život každého, tedy i můj, aniž bychom si to kolikrát uvědomovali. Zahrnuje totiž i hrdost na to, co zástupci českého národa dokázali, a šíření těchto informací ve světě. Především o to se snažím při své práci, ale i mimo ni.

 

Zemanová

Marie Zemanová
generální ředitelka 
ČSOB Penzijní společnosti, a.s.

Vlastenectví je podle definice „oddanost zemi, v níž se člověk narodil, vyrostl, žije v ní a je jeho domovem. Projevuje se silnou osobní náklonností k dané zemi a jejím symbolům a osobním ztotožněním s ní. Vlastenec usiluje o blaho své země, obětuje se pro ni a všemi dostupnými prostředky podporuje její všestranný rozvoj ve všech oborech lidského působení.“ Já osobně věřím, že mluvit o vlastenectví má smysl vždy. I v dnešní době internetu, mobilů apod., kdy běžně komunikujeme či spolupracujeme s lidmi nejen z jiných států, ale dokonce z jiných kontinentů. Možná právě o to silnější může pro spoustu lidí být potřeba jakéhosi ukotvení. A možná se jen změní jeho forma – z místního ukotvení k nějakému jinému, třeba příslušnosti k sociální či virtuální skupině.

 

Vostrovska Zdenka foto copy copy

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
předsedkyně představenstva
a výkonná ředitelka 1. VOX a.s.

Mluvit dnes o vlastenectví? Samozřejmě smysl to má, i když vlastenectví prý momentálně není in a cool a trendy. Nemyslím si však, že by bylo něco špatného na tom, že má člověk rád svoji zemi, chce pro ni to nejlepší a je ochoten pro ni i leccos obětovat. V mezních případech dokonce i sám sebe.
Ptali se v jednom nedávném průzkumu mladých Čechů, ve které zemi by nejraději žili. Odpověď zněla – ve Švédsku. A důvod? Mají tam nejlepší internetové připojení.
Ano, vlastnectví mne ovliňuje. Ostatně v mnoha zemích znamená vlastenectví totéž, co patriotizmus, který však na druhé straně sám o sobě není synonymem pojmu nacionalizmus. Nacionalizmus je bojovný, šovinistický a nesnášenlivý vůči jiným. Vlastenectví je sice tichá, ale pevná a neokázalá oddanost rodné zemi.
Nemám ráda, když se pojem vlastenectví násilím láme přes internacionální nebo multikulturní koleno. Kdysi byl cílem socialistický člověk, dnes prý z Bruselu importovaný člověk evropský. Přitom oba dva jsou nepěkným kvítkem z Frankensteinovy zahrádky.
Kdysi jsem v jednom starožitnictví viděla pivní korbel z dob, kdy Češi začali po krejcaru sbírat na své Národní divadlo. Ten korbel, to byla nádoba bytelná a festovní, opatřená zdobným nápisem, který hlásal: „Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!“ (to „ť“ není překlep, tak se to tehdy psalo). Mimochodem, je to citát z Karla Havlíčka Borovského. Myslím si, že v oněch časech lidé dobře věděli, že opravdové vlastenectví spočívá spíše v nějakém tom haléři hozeném do kasičky než v bohatě dekorovaných půllitrech. Vlastenectví totiž není jen zvukomalebné slovo, ale také stav srdce; vědomí, že člověk někam patří svými kořeny i svou perspektivou. Být vlastencem či vlastenkou tak neznamená s vyšívaným kapesníčkem v ruce nostalgicky hledět do minulosti, ale aktivně se zajímat o to, co se bude v české kotlině dít zítra a pozítří.

Tuto anketu připravila redakce přílohy Prosperita Madam Business pod patronací Haliny Trskové, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a.s. Byla to totiž právě ona, která loni v rozhovoru pro Madam Business i debatě jemu předcházejícímu o vlastenectví hodně a povzbudivě hovořila. Přemýšleli jsme o jejích slovech a začali se ptát dalších žen podnikatelek a manažerek, jak ony vlastenectví vidí, má-li smysl o něm mluvit, co přináší dnešním lidem a zda by se zúčastnily ankety na toto téma. Odpovědi byly jednoznačné a nesmírně inspirativní. Posuďte sami. Z nich, jak je u nás zvykem v případě anket, vybere Halina Trsková jednu a její autorka bude odměněna drobným dárkem.

Informace najdete na www.madambusiness.cz  na přelomu ledna a února 2018.

Pavel Kačer