womanVe statutárních orgánech českých firem jen v sedmi ze 468 analyzovaných odvětví převládají ženy. Výrazná převaha žen je v orgánech společností, které podnikají v předškolním vzdělávání a denní péči o děti. Naprosto nejsilnější zastoupení mužů je v oblasti poskytování přístupu k internetu. Vyšší podíl žen lze sledovat u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času. Větší zastoupení mají ženy mezi firmami, které obchodují s farmaceutickými či kosmetickými přípravky, fotopotřebami a textilem, zatímco muži dominují u technicky laděných firem. Genderový pohled na statutární orgány firem podle předmětu činnosti nedávno zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Do analýzy byla zahrnuta všechna odvětví, pro která je známo celkem alespoň 100 osob ve statutárních orgánech a dozorčích radách příslušných firem. Z celkového počtu 468 odvětví, která tuto podmínku splňují, pouze u sedmi převažují v orgánech ženy,“ sdělil analytik Bisnode Milan Petrák.

K oborům, kde ve statutárních orgánech převládají ženy, patří předškolní vzdělávání (74,65 % žen), denní péče o děti (69,68 %), kadeřnické a kosmetické služby (57,14 %), vzdělávání v jazykových školách (56,60 %), všeobecná ambulantní zdravotní péče (56,62 %), zubní péče (53,15 %) a činnosti související se zdravotní péčí (52,79 %). Naopak nejmenší zastoupení žen, které nepřesahuje 8 %, je ve statutárních orgánech firem, které podnikají v oblasti poskytování přístupu k internetu, sladkovodní akvakultury a výroby čerpadel.

„Nečekaně může působit vysoký podíl mužů v odvětví Sladkovodní akvakultura (jen 7,68 % žen), zatímco příbuzné odvětví Chov zvířat pro zájmový chov patří naopak mezi ty s vysokým podílem žen (41,76 %). Podobný nesoulad vládne mezi příbuznými odvětvími Činnosti sportovních klubů (9,70 % žen) a Činnosti fitcenter (35,35 % žen). Vysoký podíl žen jsme zaznamenali také v pohřebnictví (37,68 %). Na druhou stranu nijak neočekávaná není převaha mužů v oborech výroba piva (pouze 15,12 % žen) a lov a odchyt divokých zvířat (11,20 %),“ komentoval výsledky studie Milan Petrák.

„Očekávané výsledky přineslo porovnání obchodních subjektů. Zatímco ženy mají vysoký podíl v maloobchodu s farmaceutickými přípravky (48,65 %), fotografickými potřebami (41,05 %), kosmetickými výrobky (40,13 %) a textilem (39,21 %), muži ovládají maloobchod s telekomunikačním zařízením (12,39 % žen), s počítači a softwarem (12,57 % žen) a velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (12,77 % žen). Vyšší podíl žen lze sledovat u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času, jako jsou činnosti pro osobní a fyzickou pohodu (45,39 %), činnosti cestovních kanceláří (41,56 %) a činnosti cestovních agentur (41,40 %),“ uzavřel Milan Petrák. 

(tz)